Mats Persson

De undkommer inte fängelse

Både Mats Persson och Jan Nilsson har i rättegångarna hävdat att de inte har gjort något brottsligt, men nu har Högsta domstolen beslutat att inte pröva domarna mot de två före detta ledarna i IFK Göteborg som dömts till fängelse för ekonomiska brott. Därmed står hovrättens fällande domar fast.

Det blir alltså ingen prövning av domarna i hovrätten i Göteborg som dömde förre klubbdirektören Mats Persson till fängelse i 1,5 år för bland annat grovt skattebrott och grov förskingring och förre kassören Jan Nilsson till fängelse i ett år och tre månader för bland annat grov förskingring.