SaraAlgotssonOstholt

Hästen som blev till en kalkon...

Tina Lundin kunde inte i sin vildaste fantasi föreställa sig vad som väntade. 850 000 kr kom in, insamlingen räddade köpet, Mrs Medicott blev hela Sveriges häst, och inte minst – hästen blev också till en kalkon och anmäld till granskningsnämnden!


Det är TV4:s ironiska inslag i sportsändningarna på söndagar med ”Kalkon och kanon” som satte ytterligare fart på diskussionerna om Mrs Medicott och villkoren.

En ömtålig hov,,,

Insamlingen är i hamn gott och väl. 850 000 kronor är totalsumman på fredagen och varje dag tillkommer nya belopp. Därmed har Sara Algotsson Ostholt kunnat köpa sin Mrs Medicott och fortsätta satsningen mot OS 2016.

Men att TV4 utnämnde insamlingen till veckans "Kalkon" har nu blivit till en anmälan till granskningsnämnden.

TV4:s Mattias Tjernström trampade på en ömtålig hov...