Sponsor & Eventföreningen

Granskar effekterna av idrottsevent

Stora event gynnar turismen, ger PR och skapar också samhällseffekter till kommuner, regioner och till Sverige. ”Event i Skåne” passar i dag på att genomföra ett seminarium när handbolls-VM lockar många gäster till Malmö.

- På konferensen presenteras fördelar och utmaningar med idrottsevent och hur idrotten kan använda sig av vedertagna nyckeltal för att kvalitets¬säkra arbetet och tydliggöra strategier och kunna räkna hem framtida investeringar, berättar Pehr Palm, vd Event i Skåne, initiativtagare till arrangemanget.

Sponsorer och journalister

I Malmö finns både företrädare för sponsring och PR samt runt 1 300 journalister från hela världen, apropå event och vilken lockelse det utgör på olika grupper. Journalisterna bevakar VM, men många passar också på att göra andra reportage.