Anser du att ert företag har tillräcklig kunskap om Sports Marketing?

Ja, självklart
18%
Ja, i viss mån
12%
Nja, kan bli bättre
41%
Nej, inte alls
24%
Vad är det?
6%