Idrotten måste ha tid att tänka

De ska tänka över det, igen. Det blev den slutliga lösningen eller säg kompromissen inför frågan om idrottens bolagisering. 51-procentsregeln står fast, vaktade av stora delar av svensk idrott. Kapitalet får vänta på sin tur enligt riksidrottsmötet.

Det fanns ett ursprungligt förslag om att sänka andelen till 34 procent och ge plats för riskkapital och större möjlligheter till bolagisering. Men inte ens bland de största förespråkarna, som exempelvis fotbollen, var alla elitklubbar anhängare till förslaget, klubbar som saknar pengar men uppenbarligen inte investerare.

- Notera att fotbollen aldrig har i någon beslutande församling föreslagit 34-procentsalternativet. Hockeyn nappade på det förslag som kom från RF:s egen beredningsgrupp, Juridiska Kommittén, men vi röstade aldrig med hockeyn, påpekar fotbollsförbundets ordförande, Lars-Åke Lagrell.

"Vi synade korten"

- Skälet är enkelt. Dels hade ett sådant beslut låst oss från alla andra framtidsmöjligheter och dels hade vi inte något sådant förslag förankrat inom fotbollen. Vi har hela tiden talat om var besluten ska fattas, inget annat.

Fotbollen har haft en bolagiseringsgrupp som i ett remissyttrande var positiv Juridiska Kommitténs förslag och det blev till fotbollens ställningstagande.

- Det var kanske en miss som jag i så fall får ta på mig - tillsammans med Bosse Johansson från SEF och Susanne Erlandsson från EFD, men när vi aldrig fick syna korten och fick veta att RS inte skulle följa kommitténs förslag ... så återgick vi snabbt till den linje som vi hade hållit, förklarar Lagrell.

- Om vi hade fått ett 34-procentsförslag, och funnit detta bra, skulle vi ha varit nödsakade att ta någon form av underhandskontakt med våra uppdragsgivare. Det hade inte varit några problem och vi skulle ha fått ett beslut. Men det behövde vi aldrig göra.

Ett symbolvärde

Att förslaget därmed var dömt till undergång stod klart på förhand och när Lars-Åke Lagrell och Lars Liljegren, ordförande i Fotbollförbundet respektive Fäktförbundet, dagarna innan kom överens om ett förslag om en utredning till nästa RIM, om två år, så sjönk ärendet till fryspunkten.

Följaktligen försvann motionen redan i omröstningen och det behövdes ingen votering.

- Frågan har ett stort symbolvärde för idrottsrörelsen. Under diskussionen pekade många på idrottens ställning i förhållande till renodlad kommersiell verksamhet, säger Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber.

Medlemskontrollerade!

- En sänkning av 51-procentsgränsen uppfattades som ett principiellt avsteg från vår utgångspunkt - medlemskontrollerade ideella föreningar.

Dagens regel, som står inskriven i Riksidrottsförbundets stadgar, innebär att en förenings medlemmar måste inneha 51 procent av rösterna i ett idrottsaktiebolag och därmed rösträttsmajoritet. Ingen enskild ägare, vare sig en privatperson eller ett företag, får köpa upp idrottsaktiebolaget helt och hållet.

Nu gäller Lagrells och Liljegrens linje:

”att RF-stämman uppdrar till Riksidrottsstyrelsen att tillsätta en kompetent utredningsgrupp som inför RF-stämman 2013 ska framlägga en ny svensk idrottsmodell som har möjlighet att konkurrera på både landslags- och klubbsidan och i både små och stora idrotter. Arbetet bör ske i bred dialog med politiska företrädare bl.a. för att säkerställa, att statens, landstingens och kommunernas stöd inte kommer de nya bolagen, utan föreningsmajoritet, till del”.

HG (inte verifierad)

ons, 2011-06-01 17:55

1. Skilj på ideell föreningsverksamhet och underhållningsindustri

Det stora misstaget som begås är att RF och dess specialförbund med en dåres envishet försöker hålla ihop alla idrottsformer under samma tak. Till vilken nytta sker det och vill verkligen föreningarna ha det så? Det första som behöver göras är att skilja ut de föreningar, som tillhör underhållningsindustrin. Med det avses föreningar, som har yrkesmässigt anställda spelare, tränare m.m. De kan besluta hur de vill om aktier, procentsatser och annat. Ingen skulle bry sig? RF bör sedan bestå av organisationer med huvudinriktningen "en sund själ i en sund kropp". RF behöver också omstruktureras på andra sätt för att fler ska få vara med och för att fungera på ett effektivt sätt. RF kommer inte längre ha kontroll över allt och det är bra.

Supporterklubben, det är platsen för de allra trognaste. Därför är besvikelsen stor i Malmö Redhawks sedan misstankarna visade sig riktiga. För några veckor sedan började några personer i styrelsen misstänka att pengar försvunnit. I veckan kom bekräftelsen - kontot var tömt.

"Kommunerna har slutat planera för idrott och fritid"

Många var överens vid ett seminarium i Almedalen på onsdagen, där Riksidrottsförbundet och Tankesmedjan Movium presenterade  en ny exempelsamling som belyser utmaningarna att planera för social hållbarhet och plats för idrott..

Hockey-Sverige tänker på Tobias Forsberg och det tar sig uttryck på olika sätt.

Forsbergs stiftelse har förstärkts rejält de senaste veckorna. Totalt handlar det om nästan 1 miljon kronor 

Jerry Andersson, 56, Mr Troja, fick för ett år sen beskedet via Facebook att han inte var önskvärd i Ljungbyföreningen längre. I dag presenterades han som ny i Växjö Lakers organisation.

Det finns nio företag med svensk bakgrund i årets Formel 1 serie, trots att det inte finns en enda svensk förare. Det visar Spomotion Analytics färska F1-analys. Antalet svenska företag har fördubblats jämfört med i fjol. 

Första kvartalet ifjol redovisade Svenska Spel en vinst på 975 miljoner kronor för det andra kvartalet. Siffrorna för andra kvartalet 2019 visar att vinsten sjunkit till 534 miljoner. Rörelsevinsten sjönk från 301 miljoner till 197 miljoner.

Populära programmet Vinterterstudion kanske inte behöver upphöra efter hösten 2021 då Nent Group har rättigheterna. SportExpressen har avslöjat att ett samarbete kan uppstå mellan Nent Group med bland annat  kanalerna TV3, TV6, TV8 och TV10  - och SVT.

IFK Göteborg tog hjälp av agenten Denis Celebic vid 17-åringen Benjamin Nygrens övergång till Genk, en affär på runt 40 miljoner. Denis Celebic fick tre miljoner kronor för besväret. Han har fungerat som förmedlare mellan klubbarna. Det är förbjudet att använda agenter när spelaren är under 18 år.