Idrotten måste ha tid att tänka

De ska tänka över det, igen. Det blev den slutliga lösningen eller säg kompromissen inför frågan om idrottens bolagisering. 51-procentsregeln står fast, vaktade av stora delar av svensk idrott. Kapitalet får vänta på sin tur enligt riksidrottsmötet.

Det fanns ett ursprungligt förslag om att sänka andelen till 34 procent och ge plats för riskkapital och större möjlligheter till bolagisering. Men inte ens bland de största förespråkarna, som exempelvis fotbollen, var alla elitklubbar anhängare till förslaget, klubbar som saknar pengar men uppenbarligen inte investerare.

- Notera att fotbollen aldrig har i någon beslutande församling föreslagit 34-procentsalternativet. Hockeyn nappade på det förslag som kom från RF:s egen beredningsgrupp, Juridiska Kommittén, men vi röstade aldrig med hockeyn, påpekar fotbollsförbundets ordförande, Lars-Åke Lagrell.

"Vi synade korten"

- Skälet är enkelt. Dels hade ett sådant beslut låst oss från alla andra framtidsmöjligheter och dels hade vi inte något sådant förslag förankrat inom fotbollen. Vi har hela tiden talat om var besluten ska fattas, inget annat.

Fotbollen har haft en bolagiseringsgrupp som i ett remissyttrande var positiv Juridiska Kommitténs förslag och det blev till fotbollens ställningstagande.

- Det var kanske en miss som jag i så fall får ta på mig - tillsammans med Bosse Johansson från SEF och Susanne Erlandsson från EFD, men när vi aldrig fick syna korten och fick veta att RS inte skulle följa kommitténs förslag ... så återgick vi snabbt till den linje som vi hade hållit, förklarar Lagrell.

- Om vi hade fått ett 34-procentsförslag, och funnit detta bra, skulle vi ha varit nödsakade att ta någon form av underhandskontakt med våra uppdragsgivare. Det hade inte varit några problem och vi skulle ha fått ett beslut. Men det behövde vi aldrig göra.

Ett symbolvärde

Att förslaget därmed var dömt till undergång stod klart på förhand och när Lars-Åke Lagrell och Lars Liljegren, ordförande i Fotbollförbundet respektive Fäktförbundet, dagarna innan kom överens om ett förslag om en utredning till nästa RIM, om två år, så sjönk ärendet till fryspunkten.

Följaktligen försvann motionen redan i omröstningen och det behövdes ingen votering.

- Frågan har ett stort symbolvärde för idrottsrörelsen. Under diskussionen pekade många på idrottens ställning i förhållande till renodlad kommersiell verksamhet, säger Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber.

Medlemskontrollerade!

- En sänkning av 51-procentsgränsen uppfattades som ett principiellt avsteg från vår utgångspunkt - medlemskontrollerade ideella föreningar.

Dagens regel, som står inskriven i Riksidrottsförbundets stadgar, innebär att en förenings medlemmar måste inneha 51 procent av rösterna i ett idrottsaktiebolag och därmed rösträttsmajoritet. Ingen enskild ägare, vare sig en privatperson eller ett företag, får köpa upp idrottsaktiebolaget helt och hållet.

Nu gäller Lagrells och Liljegrens linje:

”att RF-stämman uppdrar till Riksidrottsstyrelsen att tillsätta en kompetent utredningsgrupp som inför RF-stämman 2013 ska framlägga en ny svensk idrottsmodell som har möjlighet att konkurrera på både landslags- och klubbsidan och i både små och stora idrotter. Arbetet bör ske i bred dialog med politiska företrädare bl.a. för att säkerställa, att statens, landstingens och kommunernas stöd inte kommer de nya bolagen, utan föreningsmajoritet, till del”.

HG (inte verifierad)

ons, 2011-06-01 17:55

1. Skilj på ideell föreningsverksamhet och underhållningsindustri

Det stora misstaget som begås är att RF och dess specialförbund med en dåres envishet försöker hålla ihop alla idrottsformer under samma tak. Till vilken nytta sker det och vill verkligen föreningarna ha det så? Det första som behöver göras är att skilja ut de föreningar, som tillhör underhållningsindustrin. Med det avses föreningar, som har yrkesmässigt anställda spelare, tränare m.m. De kan besluta hur de vill om aktier, procentsatser och annat. Ingen skulle bry sig? RF bör sedan bestå av organisationer med huvudinriktningen "en sund själ i en sund kropp". RF behöver också omstruktureras på andra sätt för att fler ska få vara med och för att fungera på ett effektivt sätt. RF kommer inte längre ha kontroll över allt och det är bra.

När andra funderade, då agerade IFK Norrköping och Peter Hunt, som så många gånger tidigare under de senaste åren. Därför fortsätter Linus Hallenius karriären i blåvit dress med en stjärna på bröstet.

IFK Norrköping och Peter Hunt visar en handlingskraft som måste få andra elitklubbar att ifrågasätta sitt eget agerande, Det finns många exempel på snabba affärer.

Got Event och Frölunda HC är överens om ett nytt hyresavtal för Scandinavium och Frölundaborg som sträcker sig tre säsonger framåt. Det föregående hyresavtalet (ett år) gick ut innan sommaren, det nya skrevs på under tisdagen och gäller så länge som till våren 2023.

Trefaldiga mästarna Smederna från Eskilstuna drog sig ut BAHAUS-ligan (tidigare Elitserien) vilket gav eko i svensk speedway. Orsak: ingen publik i coronatider, inga inkomster. Men klubben kör vidare – i division 1.

-  Så länge vi inte kan ha publik som är 50 procent av våra intäkter kan vi inte köra, förklarade Tobias Spångberg, ordförande, avhoppet.

Jerry Andersson, 56, Mr Troja, fick för ett år sen beskedet via Facebook att han inte var önskvärd i Ljungbyföreningen längre. I dag presenterades han som ny i Växjö Lakers organisation.

Mikael Fahlander var starkt pådrivande när klubben inledde marschen mot en tillvaro i högsta serien. Då i flera roller, som sportchef, ordförande och storsponsor för Örebro hockey.   

ATG:s miniatyrhäst Vinnie har setts av miljontals tv-tittare sedan premiären 2014.

Nu får stjärnan en egen tv-serie – ”Mitt liv som Vinnie” – där tittarna får följa med hem till gården, med kompisarna i hagen och under filminspelning.

TV-profilen Rickard Olsson har fått en ett nytt uppdrag. I nio avsnitt av programmet ”Travsommar med Rickard Olsson” – som visas i ATG Live och ATG Play – ska han lära sig själv och tittarna olika moment i den svenska travsporten.

- Jag älskar hästar, men har inte kommit nära travsporten tidigare. Nu har jag fått chansen och jag tycker att det är superkul, säger den folkkäre programledaren.

Brynäs är på väg att lyckas med sin donationkampanj som ska göra det möjligt att värva två ¨högklassiga nyförvärv. Pengar strömmar stadigt i och många vill bidra till att förstärka laget. Men det krävs flera miljoner.