51-procentregeln

Många vill stoppa RF-förslag

51-procentsregeln är här igen. Nu eller aldrig ska frågan avgöras. Ska förbunden bli självständiga eller ska hela skaran av idrotter bestämma även i fortsättningen. Jo, så är det nog. SVT Sports undersökning visar inte annat.


Motståndet bland specialförbunden är massivt. De är av uppfattningen att alla ska ha samma regler. Inte att var och en avgör efter sina speciella förutsättningar.

Stort motstånd

Rundringningen som SVT Sport har gjort visar att Riksidrottsstyrelsens förslag till en förändring kommer att röstas ned i helgen vid riksidrottsstämman i Luleå.

Det här blev resultatet av enkäten bland förbunden vid frågan ”Hur kommer ditt förbund att rösta på RF-stämman när förslaget behandlas?”

46 röster (11 förbund) kommer att rösta för styrelsens förslag.

Fotbollsbasen tvingas att ge sig

Hur ska vi ha det, ska 51-procentregeln slopas? 80 procent av fotbollens distrikt och elitklubbar svarade, 55 procent anser att frågan ska ligga kvar hos RF, 45 procent tycker att respektive specialidrottsförbund kan bestämma själv.


Fotbollens folk har svårt att bestämma sig och uppenbarligen se självbestämmande som en styrka. Det är tydligen lättare att skjuta avgörandet i bolagiseringsfrågan till RF.

Ja blir till ett nej

I januari sa Svenska Fotbollförbundet ja till en förändring av 51-procentsregeln. Nu blir det ett nej och utgången är inte förvånande.

- Nej, det har skett en svängning de senaste månaderna, säger ordföranden Karl-Erik Nilsson.

51-procentsregeln på väg bort

Idrottsrörelsen har tänkt om och är berett att riva upp beslutet kring det så kallade 51-procentskravet vid bolagisering. Vid Riksidrottsforum avslöjades att en utredning förordar att de enskilda förbunden ska själva besluta om bolagiseringsregeln.


Vid Riksidrottsmötet i Uppsala 2011 ville en majoritet av specialidrottsförbunden rösta ner alla förslag på förändring av 51-procentsregeln.

Sköt bara upp beslutet

Då kom Lars Liljegren, ordförande i Svenska fäktförbundet, och Lars-Åke Lagrell, då ordförande i Svenska fotbollförbundet, till förslaget om att göra en utredning och det gillade delagaterna.

Egentligen var det bara en fråga om att skjuta upp beslutet.